Optimaal presteren en duurzaam succes voor topatleten en high performers

Werkdruk

Medewerker ervaart werkdruk
Coach en cliënt in gesprek over werkdruk

Medewerkers die last hebben van verhoogde werkdruk beseffen vaak niet dat dit op lange termijn schade aan zowel de fysieke als mentale gezondheid kan opleveren. Tot het te laat is, want spanning kan zich opbouwen en uiteindelijk leiden tot burn-out. Werkdruk hoeft niet per definitie negatief te zijn, het is jouw beleving van je werksituatie en dus niet de werksituatie zelf. Wat werkdruk betekent en hoe je hier mee om kunt gaan, leggen we uit op deze pagina.

shape
Uitleg door coach risico's van werkdruk

Wat is werkdruk?

Werkdruk is meer dan het druk hebben op je werk. Het is jouw beleving dat je voor een langere periode niet kunt voldoen aan de eisen die gesteld worden. Dit kan een deadline zijn die te strak ligt, een planning die steeds niet werkt of stroeve communicatie met collega’s of klanten. Een te hoge werkdruk kan leiden tot uitval. Dit resulteert vaak in een domino effect; wanneer één medewerker uitvalt moet de rest het werk overnemen. Daardoor worden zij nog meer belast wat tot een vicieuze cirkel leidt. In Nederland geeft maar liefst één op drie medewerkers aan hoge werkdruk te ervaren. Werkgevers merken vaak te laat dat medewerkers een hoge werkdruk ervaren en daardoor vallen medewerkers onnodig uit.

shape
Medewerker ervaart werkdruk

Wat zijn de klachten bij werkdruk?

Er zijn verschillende klachten die zich manifesteren in zowel mentale als lichamelijke klachten waaronder:

  • Slapeloosheid
  • Stress op het werk
  • Hart- en vaatziekten
  • Depressie
  • Burn-out

Wanneer spanning door werkdruk niet weg kan vloeien is de kans groot dat het probleem groter wordt met uitval als gevolg. Wanneer het leidt tot burn-out ontstaat er een situatie die niet zomaar is opgelost. Hoewel Ballance werkt volgens een innovatieve methodiek waarin burn-out klachten in kortere tijd opgelost kunnen worden dan via traditionele methoden mogelijk is, hebben wij liever dat het niet zover komt. De oplossing is niet altijd de werklast verlagen, vaak is het veranderen van de belemmerende overtuigingen al voldoende.

Neem contact op
shape
Gesprek met coach over werkdruk

Ervaar werk als een uitdaging

Wanneer medewerkers hun werkzaamheden zien als een set uitdagingen die ze op eigen voorwaarden kunnen aanpakken, dan blijkt dat de perceptie op werkdruk snel verandert. In plaats van een karrevracht aan opdrachten zijn er een aantal uitdagingen waarvan de medewerker weet dat ze oplosbaar zijn. Dat laatste is van belang, de medewerker moet vertrouwen hebben dat hij de situatie aan kan.

shape
Coaching bij werkdruk

Taakverdeling

Het kan zeer demotiverend werken als iemand na het voltooien van enkele taken er dubbel zoveel taken bovenop krijgt. De stapel wordt steeds hoger wat verstikkend werkt met als gevolg negatieve emoties zoals angst en verdriet. Slim doseren van opdrachten kan de perceptie op werkdruk enorm veranderen. In plaats van direct opdrachten op tafel te gooien, of deze per mail te verzenden, kan dit vaak ook gecoördineerd verspreid worden op basis van deadline en prioriteit. Geef de werknemer het gevoel de werklast de baas te kunnen en niet te verdrinken in taken.

shape

Conclusie

Door de perceptie op werkdruk te veranderen kan er toegewerkt worden naar duurzame inzetbaarheid met minder ziekteverzuim en bereidheid van medewerkers om hun beste beentje voor te zetten.

Aanmelden