Stress

Wij zijn specialisten op het gebied van stressmanagement en krijg daarom veel vragen aangaande stress. Niet zo gek aangezien iedereen wel een vorm van stress in zijn leven ervaart en in onze huidige maatschappij hebben we steeds meer te maken met stress. De ene kan beter tegen stress dan de ander. Wat is stress nu eigenlijk? Wij zullen daarom een aantal veel gestelde vragen rondom stress behandelen.

Wat is stress
Wat is de oorzaak van stress
Stress meten
Hoe kan je stress behandelen
Welke klachten zijn er bij stress
Stress gedrag
Welke soorten stress zijn er
Verschil tussen stress en burn-out
Stress oplossen

LARS

Wil je graag meer informatie over onze werkwijze of onze behandelingen? Bel mij dan op 0341 – 23 90 20 of stuur een mail naar info@ballance.nl.

Wat is stress

Als we de term stress opzoeken in de het woordenboek dan krijgen we de volgende beschrijving;

Aanhoudende geestelijke druk; = spanning

Dit wil zeggen dat we een druk voor een langere tijd ervaren op ons welzijn wat tot gevolg heeft dat we spanning hebben. Deze spanning kan gezond, maar ook ongezond zijn. Stress is in principe een gezonde reactie van het lichaam om het lichaam klaar te maken om te presteren. Het maakt je alert, geconcentreerd en efficiënt. De lichamelijke reacties van stress zijn;

 • de hartslag neemt toe
 • de ademhaling wordt sneller
 • de spieren spannen zich aan

Deze reacties worden in gang gezet door het hormoon adrenaline. Op deze manier kan het lichaam reageren op “bedreigingen” die op ons afkomen. Deze reactie is ook wel bekend als de vecht- of vluchtreactie. Deze reactie hebben we op daadwerkelijk gevaar, maar kunnen we ook ervaren op “gevaren” die nog niet hebben plaats gevonden zoals het te laat komen, werk niet afkrijgen etc.

Wanneer er te veel en te vaak een vorm van stress is kan dit een ongezonde situatie vormen. Het is belangrijk om evenwicht en balans te hebben tussen stress en ontspanning.

Top

Wat is de oorzaak van stress

De oorzaken van stress kunnen vele vormen hebben aangezien stress wordt veroorzaakt door de spanning of druk die een persoon ervaart. Dit kan per persoon verschillen, waarbij de een geen stress ervaart bij het organiseren van een verjaardag kan het bij een ander voor stress zorgen. Zoals eerder aangegeven hoeft stress niet negatief te zijn, maar dat wordt het wel wanneer de balans er niet is tussen jouw draagkracht en draaglast.

De draaglast zijn eisen en oorzaken die buiten jouw persoon liggen. Deze oorzaken kunnen verschillend zijn zoals alledaagse stresssituaties (op tijd komen bij een afspraak), chronisch belasting (langdurige werkdruk), tot ingrijpende levensgebeurtenissen (overlijden).

De draagkracht is de mate waarin jij stress aankan, maar ook hoe een persoon aankijkt en omgaat met situaties. Dit zorgt ervoor dat de ene persoon gevoeliger is voor stress dan de andere. Bepaalde eigenschappen maken je kwetsbaarder voor stress zoals;

 • Perfectionisme
 • Ambitie
 • Veel van jezelf eisen
 • Streven naar waardering van anderen
 • Moeilijk steun vragen
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Moeilijk nee kunnen zeggen
 • Geen grenzen aangeven
 • Niet voor jezelf opkomen

Het is dus van belang om de balans te bewaken tussen jouw draaglast en draagkracht.

Top

Stress meten

Met de BALLANCE.-Scan krijgen wij inzicht in het energie- en vitaliteitsniveau, maar ook in het stressniveau. Tijdens een scan wordt er een veilige zwakke elektrische puls minder dan een milliseconde lang op de vingertoppen losgelaten. Vervolgens wordt de lichamelijke reactie vertaald en omgezet in grafieken om de energie-, stress- en vitaliteit niveaus zichtbaar te maken. Zo krijgen we niet alleen de stress inzichtelijk, maar ook de gevolgen van de eventuele stress.

Top

Hoe kan je stress behandelen

Bij onze behandelingen tegen stress kijken we naar zowel de draaglast als jouw draagkracht. Bij de draaglast gaan we kijken welke situaties jouw stress geven of hebben gegeven. Wanneer we deze inzichtelijk hebben gaan we deze met onze technieken ontstressen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat je draagkracht groter wordt. Daarbij kijken we naar welke eigenschappen ervoor zorgen dat jouw draagkracht kleiner is dan gewenst. Deze eigenschappen buigen we om zodat jij anders kijkt naar situaties en zal je draagkracht toenemen. Met onze behandelingen zal je draaglast afnemen en je zal je draagkracht toenemen. Dit zorgt ervoor dat je meer aankunt.

Top

Welke klachten zijn er bij stress

Zoals bovenstaand staat beschreven wordt er bij stress het hormoon adrenaline aangemaakt, je hartslag neemt toe, je ademhaling gaat sneller en de spieren spannen zich aan. Wanneer deze stress van korte duur is zal dit geen gevolgen hebben voor je lichaam, stress kan zelfs gezond zijn voor je.

Wanneer er te lang in disbalans is tussen stress en ontspanning kunnen er verschillende klachten ontstaan. Deze klachten uiten zich bij iedereen anders. Blijft deze disbalans voor langere tijd aanhouden dan zullen de klachten toenemen op meerdere gebieden wat zelfs kan leiden tot een burn-out. Dit kan lichamelijk, psychisch, in gedrag en gedachten. Een aantal klachten die voor kunnen komen zijn;

Lichamelijk

 • Je bent steeds moe
 • Je slaapt slecht
 • Je hebt spierpijn, hoofdpijn of rugpijn
 • Je hebt maagpijn en/of darmstoornissen
 • Je hebt minder weerstand
 • Je hebt hartkloppingen, een hogere bloeddruk en verhoogd cholesterol
 • Je zweet en trilt meer

Psychisch

 • Je kunt niet meer tot rust komen, je voelt je opgejaagd
 • Je bent prikkelbaar, snel geïrriteerd. Je hebt een ‘kort lontje’
 • Je hebt sombere buien, huilbuien en je piekert
 • Je voelt je angstig
 • Je kunt niet meer genieten, je voelt je lusteloos en futloos
 • Je kunt slecht beslissingen nemen
 • Je vergeet veel en je kunt je slecht concentreren
 • Je voelt je onzeker en je hebt minder zelfvertrouwen
 • Je hebt schuldgevoelens

Gedrag

 • Je presteert minder en je maakt meer fouten
 • Je rookt steeds meer of je gebruikt veel alcohol of drugs
 • Je eet te veel of juist te weinig
 • Je gebruikt steeds meer slaap- of kalmeringsmiddelen
 • Je hebt geen zin in seks
 • Je gaat steeds meer je sociale contacten uit de weg

Gedachten

 • Je kunt angstgedachten hebben: ‘het komt nooit meer goed’
 • Je kunt negatieve gedachten hebben: ‘ik ben niets waard’
 • Je kunt agressieve gedachten hebben: ‘ze kunnen barsten’
 • Je kunt zelfopofferingsgedachten hebben: ‘ik zal het wel weer doen’

Top

Stress gedrag

Het mag duidelijk zijn dat langdurige stress ongezond is en zal leiden tot lichamelijke klachten. Stress heeft bij veel lichamelijke klachten de oorsprong, maar we merken de eerste lichamelijke reacties op stress niet op. Daarom is het ook goed om het gedrag als gevolgen van stress te kennen en te herkennen. Het gedrag als gevolgen van stress kan je opdelen in vecht- vlucht- of bevriesgedrag.

Top

Welke soorten stress zijn er

Iedereen heeft zijn eigen perceptie, daardoor zal iedereen stress op een andere manier ervaren. Waarbij iemand helemaal geen stress ervaart in een bepaalde situatie kan iemand anders volledig in de stress schieten. Dit zorgt ervoor dat er vele soorten van stress zijn zoals; positieve stress, examenstress, vakantiestress, sportstress, werkstress etc.

Top

Verschil tussen stress en burn-out

Er ontstaat vaak onduidelijkheid wat stress is en wat een burn-out is. Zoals in dit artikel te lezen is hoeft stress geen negatieve invloed te hebben op jouw functioneren. Iedereen heeft wel te maken met een vorm van stress. Naarmate de stress toeneemt en je hierin niet voldoende kan ontladen neemt de stress de overhand. Als gevolg van langdurige stress krijg je last van lichamelijke ongemakken, deze ongemakken kunnen ook weer stress verhogend zijn omdat je tegen deze symptomen wilt ‘vechten’. Wanneer de stress steeds meer opbouwt en voor langere tijd aanhoudt kan dit resulteren in een burn-out. Langdurige stress is dus een voorloper van een burn-out.

Top

Stress oplossen

Denk jij dat je last hebt van te veel stress of ondervind je al de gevolgen van stress neem dan contact met ons op voor een gratis en vrijblijvende intake. Wij kunnen jou helpen met het probleem stress. In het persoonlijke gesprek gaan we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Top

LARS

Wil je graag meer informatie over onze werkwijze of onze behandelingen? Bel mij dan op 0341 – 23 90 20 of stuur een mail naar info@ballance.nl.