Optimaal presteren en duurzaam succes voor topatleten en high performers

Overspannen

Medewerker ervaart werkdruk
Coach en cliënt in gesprek over werkdruk

Wanneer iemand voor een langere periode onder spanning staat en zelfstandig geen rust kan vinden spreken we van overspannenheid. De symptomen zullen per individu verschillen, maar er zijn wel een aantal kenmerken die bij deze aandoening horen. Wanneer overspannenheid niet tijdig vastgesteld en behandeld wordt kan dit leiden tot depressie of burn-out, wat doorgaans neerkomt op een hersteltraject van 6-9 maanden. Het is daarom van belang om de symptomen op tijd te herkennen en hierop te handelen. Op deze pagina bekijken we hoe overspannen personen herkend kunnen worden, hoe deze aandoening kan worden voorkomen en welke mogelijkheden er zijn voor behandeling.

shape
Uitleg door coach risico's van werkdruk

Wat zijn de symptomen?

Dit zijn de meest voorkomende klachten die personen met overspannenheid ervaren:

  • Vaak pijn in de spieren.
  • Regelmatig hoofdpijn of een ‘zwaar hoofd’.
  • Een kort lontje wat leidt tot agressief gedrag.
  • Paniekaanvallen zonder duidelijke aanleiding.
  • Slecht slapen, niet goed kunnen ontwaken en andere slaapproblemen.
  • Hartkloppingen die met of zonder aantoonbare reden opkomen.
  • Oorsuizingen ofwel tinnitus dat zich later openbaart.
  • Algemene demotivatie en gebrek aan energie.

Het is overigens heel normaal om één of meerdere symptomen te voelen in het leven. Er zijn immers volop stressvolle situaties die op je pad zullen verschijnen. Bij overspannen gedrag zullen mensen langdurig hinder ondervinden van klachten die niet altijd precies te duiden zijn. Dit komt omdat het onderliggend probleem niet aangepakt wordt. Het vaststellen van de oorsprong biedt mogelijkheden om van een probleem een uitdaging te maken die te overwinnen valt. De coaches van Ballance zullen in dit traject persoonlijke ondersteuning bieden.

Neem contact op
shape
Coach in het bos

Impact op werk en privéleven

Steeds meer bedrijven, instellingen en andere organisaties werken volgens een vast plan om overspannen gedrag tijdig te signaleren en dergelijke signaleringen op de juiste wijze in behandeling te nemen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je daar bij de werkgever om vragen of contact opnemen met Ballance voor meer informatie. Door het juiste pad te bewandelen kan er veel sneller een oplossing worden gevonden. Wanneer het probleem zich in de privésfeer bevindt kan het lastiger zijn om symptomen op de werkvloer te herkennen. Door medewerkers duidelijk aan te geven waar ze terecht kunnen bij problemen, kan de drempel voor signalering aanzienlijk worden verlaagd.

shape

Overspannen behandeling

Het unieke van de Ballance methodiek is dat depressie of burn-out kan worden voorkomen. Zowel depressie als burn-out zijn namelijk gevolgen van overspannenheid. Het traject tot volledig herstel zal doorgaans sneller verlopen wanneer de symptomen in een vroeg stadium zijn herkend, maar in alle gevallen zijn er mogelijkheden tot een volledig herstel. Behandelen is van belang om duurzame inzetbaarheid binnen een organisatie te waarborgen, personeelsleden kunnen binnen drie maanden hun werkzaamheden hervatten na het doorlopen van een traject.

Aanmelden