BALLANCE.

helpt organisaties hun medewerkers
optimaal te laten presteren.

De werkelijke kosten van ziekteverzuim en medewerkers uit balans


In Nederland heeft 12,5% van de werknemers last van negatieve werkstress, waardoor ze burn-out klachten hebben. Het stress gerelateerde ziekteverzuim is in 2014 acht keer zo hoog als in 2009 volgens de cijfers van ArboNed.

Bij burn-out is de gemiddelde verzuimduur gestegen van 189 dagen in 2011 naar 242 dagen in 2016. Een jaar heeft 255 werkdagen, dus dit komt neer op een gemiddeld verzuim van bijna 12 maanden. Hiermee is het ook één van de langst durende oorzaken van verzuim.

Burn-out en stress gerelateerd verzuim kost werkgevers in Nederland 2,2 miljard euro per jaar, volgens de cijfers van TNO over het jaar 2012. Dit zijn de kosten voor de verzuimdagen en hier komen nog de kosten bij voor onder andere begeleiding, vervanging en productieverlies. Hierdoor zijn de totale verzuimkosten een stuk hoger dan de loonkosten.

Een recente studie van TNO stelt dat de totale verzuimkosten 2,2 keer zo hoog zijn.

Dit zijn astronomisch hoge bedragen, maar wat betekent dit voor uw organisatie?

Kosten burn-out verzuim

Om een beeld te geven, een kleine rekensom op basis van gemiddelden:

Gemiddelde loonkosten: 250 euro per dag

22 werkdagen, dus 5.500 euro per maand

Gemiddeld 242 dagen verzuim bij burn-out, dus 60.500 euro

TNO stelt dat de werkelijke verzuimkosten: 2,2 maal de loonkosten bedragen. Dit komt neer op €133,100 per werknemer met burn-out of ander langdurig verzuim.

Gemiddeld kost een verzuimende werknemer u dus ruim 133.000 euro per jaar. Zelfs als u een goede verzuimverzekering heeft, die 100% loondoorbetaling dekt, kost het u nog gemiddeld 72.600 euro.

Burn-out in uw bedrijf

Op het moment dat uw medewerker ziek is, komt er veel op u af. Niet alleen organisatorisch, maar ook financieel en administratief. U krijgt te maken met vervanging, verhoogde werkdruk bij collega’s, loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en verschillende instanties met administratieve eisen.

In Nederland is de werkgever verplicht om twee jaar lang minimaal 70% van het loon van de zieke medewerker door te betalen (wet WULBZ). In de meeste gevallen is er echter in een CAO of arbeidsovereenkomst geregeld dat de werkgever het bedrag aan dient te vullen tot 100% van het salaris, zonder maximum. Een zieke medewerker kost gemiddeld 250 euro per dag aan loonkosten (brutoloon plus werkgeverslasten).

Verzuimverzekering

De werkgever kan een verzuimverzekering afsluiten voor de loondoorbetaling bij ziekte van de werknemer. Een grove indicatie van de kosten van deze verzekering zijn 5% van de jaarlijkse totale loonkosten plus 100 euro per werknemer per jaar

Naast de wettelijke verplichting tot doorbetaling van het salaris is de werkgever ook verantwoordelijk zorg te dragen voor de re-integratie (Wet Verbetering Poortwachter). Waarbij de werkgever ook sancties opgelegd kan krijgen bij onvoldoende inspanning. Voor meer informatie over de wettelijke verplichtingen kunt u contact met ons opnemen.

Mocht u een goede verzuimverzekering hebben, dan is de loondoorbetaling gedekt. De extra belasting op uw organisatie en de directe collega’s, alsmede de kosten van vervanging draagt uw organisatie echter zelf

Productiviteitsverlies werkstress

Het verzuimcijfer zegt niet alles. Werknemers die doorwerken met burn-out en klachten gerelateerd aan werkstress hebben een productiviteitsverlies van 25 tot 50%. Bij een totale loonsom van 1.000.000 euro, een gemiddelde van 12,5% werknemers met burn-out klachten en 37,5% (gemiddelde van 25 – 50%) productiviteitsverlies, lijdt het bedrijf dus 46.875 euro productiviteitsverlies per jaar

Bovendien is er een hogere kans op ongelukken en zullen medewerkers minder goede beslissingen nemen

In een onderzoek van TNO geeft 44,2% van de werkgevers aan, hoge werkdruk als een probleem te zien. Dit is ook terecht, als we kijken naar de gevolgen voor uw organisatie.

Investeren in het voorkomen en sneller herstellen bij verzuim

Investeren in professionele begeleiding naar blijvend herstel van de klachten betaalt zichzelf terug. Als iemand sneller dan gemiddeld herstelt en daarmee eerder re-integreert, levert dat tien- tot honderdduizenden euro’s aan besparing op. Het is dus niet alleen vanuit een wettelijk oogpunt goed om proactief te zijn bij de aanpak van verzuim, maar ook vanuit economisch perspectief. Bovendien is het een win-win situatie voor werknemer en werkgever. De werkgever heeft iemand sneller terug en bespaart daarmee kosten, de werknemer krijgt professionele hulp en hoeft niet zelf te zoeken en te financieren. Met onze unieke aanpak kunnen wij de verzuimduur en daarmee uw verzuimkosten drastisch verlagen.