Optimaal presteren en duurzaam succes voor topatleten en high performers

Duurzame inzetbaarheid onderwijs

Deel stressklachten
Coaching bij werkdruk

Er is geen enkele sector waarin zoveel medewerkers burn-out klachten ervaren als in het onderwijs. Met bijna een kwart van het personeel die symptomen vertoont, staan onderwijzers ieder jaar opnieuw aan de top van meest stressvolle beroepen. Dit is deels te verklaren door de hoge emotionele betrokkenheid bij de werkzaamheden en door de (on)mogelijkheid om verlof te nemen. Hoe voorkom je een ‘lege tank’ aan het einde van de dag en hoe verbeter je de weerbaarheid binnen het onderwijs?

Uitdagingen voor het onderwijs
  • Klassen die te groot zijn om voldoende aandacht te besteden aan de leerlingen.
  • Gebrek aan personeel waardoor leraren met klachten zich genoodzaakt voelen extra uren te werken.
  • Hoge emotionele betrokkenheid bij het welzijn van de kinderen, waardoor het eigen welzijn op de laatste plaats wordt gezet.
  • Veel naschoolse verplichtingen waardoor er niet voldoende afstand kan worden genomen van het werk
Wat zijn de uitdagingen binnen het onderwijs?

Er wordt regelmatig opgemerkt dat leraren veel vakantie hebben in vergelijking met andere beroepstakken. Als kinderen vrij zijn kunnen onderwijzers lekker achteroverleunen. In praktijk werkt het uiteraard niet zo. Naast al het ‘huiswerk’ waar onderwijzers mee worden opgescheept, zijn het de uren op het werk die dubbel tellen. Hoewel veel leraren zeker plezier beleven bij het lesgeven en ze veel energie halen uit de prestaties van hun leerlingen, gaat dit gepaard met een enorme werkdruk zonder ruimte om even pas op de plaats te maken. Bij Ballance kloppen veel professionals uit de educatieve sector aan met zowel mentale als fysieke klachten. Dit zijn enkele uitdagingen waar het onderwijs mee te kampen heeft.

shape
Voordelen voor werkgevers

Is geld de oplossing voor burn-out?

Het onderwijs heeft geld nodig, daar komt het toch vaak op neer. Daarop volgen steeds reacties dat het salaris voor een docent heel royaal is en natuurlijk al die ‘vakantiedagen’. Het geld dat nodig is voor de sector is slechts voor een beperkt deel bestemd voor het salaris van individuele onderwijzers, het is vooral nodig om bovenstaande uitdagingen op te lossen. Meer leerkrachten betekent minder werkdruk, kleinere klassen bieden meer ruimte voor persoonlijke connecties met leerlingen. Ook professionele ondersteuning om de weerbaarheid te verbeteren is hard nodig, dit is een investering die veel kan opleveren.

shape
Coach en cliënt in gesprek over werkdruk

Duurzame inzetbaarheid onderwijs

Het is vaak heel duidelijk te zien of een leerkracht lekker in zijn of haar vel zit. Je kunt stressgerelateerde klachten maar voor een beperkte tijd verdoezelen, vroeg of laat steken ze de kop op. Onderwijzers verdienen niet alleen plezier in hun werkzaamheden, het is een vereiste om duurzame inzetbaarheid te verwezenlijken. De schooldirectie heeft al genoeg ballen om in de lucht te houden, wanneer een docent uitvalt voor onbepaalde tijd ontstaat er een gat dat niet zomaar op te vullen is. Naast een tekort aan capabele onderwijzers, is er veel kennis en ervaring die gemist wordt. Om even schools te blijven is de formule eigenlijk heel eenvoudig; ‘minder stress = meer plezier = minder uitval’. Een docent die iedere dag met plezier voor de klas staat is minder vaak afwezig door ziekte. Leer de symptomen van burn-out daarom onderkennen, biedt leraren een open deur naar ondersteuning én handel proactief. De coaches van Ballance maken de koppeling met zowel mentaal als fysiek welzijn, op basis van maatwerk programma’s voor stressvolle beroepen. Zo werk je aan échte duurzame inzetbaarheid binnen het onderwijs.

Neem contact op